Omakotitalon tiiviysmittaus | Insinööritoimisto Airlon Oy | Oulu

Tiiviysmittaus

Tiiviysmittauksella selvitetään rakennuksen ilmatiiviys ja paikannetaan rakenteiden ilmanvuotokohdat, minkä vuoksi se on merkittävä osa rakennuksen laadunvarmistus prosessia. Hyvä ilmatiiviys ehkäisee kosteus- ja homevaurioita, parantaa rakennuksen energiatehokkuutta sekä lisää asumisviihtyvyyttä.
Olemme Airlonilla LVIA-alan kokeneita ammattilaisia ja jokainen tiiviysmittaajamme on VTT:n sertifioima koulutettu ammattilainen. Omaamme kokonaisvaltaisen näkemyksen talotekniikan toiminnasta ja pidämme tärkeänä rakennuksen hyvää ilmatiiviyttä.

” Tiiviysmittauksella ja lämpökuvauksella varmistutaan rakenteiden onnistuneista liitoksista ja läpivientien tiivistyksistä. Rakennuksen hyvä ilmatiiviys on osoitus laadukkaasta rakentamisesta. ”

– Petteri Mäenpää, VTT:n sertifioima tiiviysmittaaja

Ehkäise kosteus- ja homeongelmia

Tiiviysmittauksella paikannetaan rakennuksen vuotokohdat, jotka voivat aiheutua mm. rakennusvirheistä ja epäonnistuneista rakenneliitoksista. Ilmanvuotokohtaan voi aiheutua kosteus- ja homevaurioita, kun lämmin sisäilma kulkeutuu ulos ja aiheuttaa kosteuden kondensoitumista rakenteissa. Kun vuotokohdat on paikannettu, rakennuksen ilmatiiviyttä voidaan parantaa ja kosteus- ja homeongelmia ehkäistä.

Energiatehokkaampaa asumista

Rakenteista voi löytyä yllättäviä ilmanvuotokohtia, joista kylmää ulkoilma pääsee sisään viilentämään tiloja. Tällöin lämmitysjärjestelmä joutuu käyttämään enemmän energiaa viilenneen tilan lämmittämiseksi. Hyvä ilmatiiviys rakennuksessa estää kylmän ilman virtausta rakennukseen ja pienentää lämmön kulutusta.
Energiatodistuksessa käytettävä ilmanvuotoluku vaikuttaa rakennuksen laskennalliseen energiatehokkuuteen. Rakennusmääräysten mukaan todistuksessa käytetään ilmanvuotolukua (q50) 4, ellei tiiviysmittauksella toisin osoiteta. Hyväksyttävä ilmanvuotoluku tulee mittauttaa koulutetun ja VTT:n sertifioiman tiiveysmittaajan toimesta. Uudisrakennuksessa hyvä ilmanvuotoluku on 1 tai vähemmän, joka kertoo rakennuksen hyvästä energiatehokkuudesta sekä laadukkaasta rakentamisesta.

Asumisviihtyvyyttä paremmaksi

Hyvä ilmatiiviys estää rakenteiden läpi virtaavan kylmän ilman aiheuttamaa vedon tunnetta ja parantaa sisäilman laatua, sillä se ehkäisee terveydelle haitallisten epäpuhtauksien kulkeutumista rakennukseen.

Kuinka mittaus tapahtuu?

1. Lähtötiedot. Rakennuksesta mitataan tarvittavat tiedot pohjapiirustuksista tai paikan päällä mittaamalla
2. Tiivistäminen ja tulppaus. Ilmanvaihtokanavat, hormit ja viemärit tiivistetään mittauksen ajaksi
3. Rakennuksen alipaineistus. Vuotokohtien paikantamiseksi rakennus paineistetaan ulko-oveen asennettavalla puhaltimella
4. Vuotokohtien paikantaminen. Ilmanvuotokohtien paikantaminen tapahtuu lämpökuvauksella. Usein löytyneet ilmanvuotokohdat voidaan korjata jo tässä vaiheessa.
5. Tiiviysmittaus. Rakennus paineistetaan uudelleen ja laitteisto luo mittaustuloksista ilmanvuotoluvun
6. Raportointi. Asiakkaalle toimitetaan tuloksista kirjallinen raportin viikon sisällä mittauksesta. Raportista selviää rakennuksen todellinen ilmanvuotoluku sekä paikannetut ilmanvuotokohdat lämpökuvina. Mitattua ilmanvuotolukua voidaan käyttää energiatodistuksessa

Tiiviysmittaus kannattaa aina

Uudisrakennukselle hyvä ajankohta on jo rakennusvaiheessa heti kun höyrysulku ja läpiviennit on tehty. Rakennusvaiheessa paikannetut vuotokohdat on helpompi korjata ja korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa jopa mittauksen aikana. Parhaaseen tulokseen päästään kaksi osaisella tiiviysmittauksella, jossa ensimmäisellä käynnillä paikannetaan vuotokohdat korjaustoimenpiteitä varten ja toisella käynnillä mitataan lopullinen ilmanvuotoluku. Ensimmäinen käynti tehdään rakennusvaiheessa ja toinen käynti rakennuksen valmistuttua, näin varmistutaan korjausten onnistumisesta ja lopputulos on mahdollisimman laadukas.
Olemassa oleviin rakennuksiin tiiviysmittaus toimii tärkeänä osana rakennuksen kunnon arvioinnissa ja on arvokasta tietoa tulevaa remonttia varten. Lämpökuvauksella paikannetut vuotokohdat auttavat arvioimaan tulevaisuudessa tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuutta.

” Kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q50 olla enintään 1 m³/h m² ” 

– D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Toteutamme tiiviysmittausta Oulun seudulla ja tarpeen mukaan ympäri suomen.

close

Piditkö sivuistamme? Kerro siitä muillekin!