Lämpökuvaus lämpökameralla | Insinööritoimisto Airlon Oy | Oulu

LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvauksella varmistetaan rakennuksen laatu ja energiatehokkuus rakenteita rikkomatta. Lämpökuvaus toimii laadunvarmistuksena uusissa rakennuksissa ja on hyödyllinen apuväline olemassa olevan rakennuksen kuntotutkimuksessa. Lämpökuvauksella varmistut laadukkaasta ja energiatehokkaasta rakentamisesta, eikä lämpö karkaa harakoille.

Lämpökuvauksella

• Varmistetaan, että rakenteiden tiivistys on laadukkaasti toteutettu ja Asumisterveysasteuksen suositukset täyttyvät
• Varmistetaan ikkunoiden ja ovien onnistuneet tiivistykset
• Paikannetaan lämpöä hukkaavat vuotokohdat ja puutteet lämpöeristyksissä
• Paikannetaan kosteus- ja homevauriot sekä niiden laajuus
• Tutkitaan taloteknisiä ongelmia, kuten tukkeutuneet lämmityspatterit ja termostaatit sekä
ylikuormittuneet sähkökomponentit
• Lattialämmitysputkiston paikantaminen

Meillä Airlonilla lämpökuvaajat ovat VTT:n sertifioimia ja koulutuksen saaneita ammattilaisia. Käytössämme on konsulttitason vaatimukset täyttävä lämpökamera, jolla pienetkin ilmavuodot havaitaan. Olemme kokeneita LVIA-alan ammattilaisia ja lämpökuvauksessa osaamme hyödyntää talotekniikan kokonaisvaltaista tuntemusta, joten lämpökuvauksen lisäksi saat meiltä konsultointi apua ongelman ratkaisemiseksi.

LÄMPÖKUVAUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Lämpökuvaus voidaan suorittaa eri tavoilla riippuen tarkasteltavasta kohteesta ja lämpökuvauksen tavoitteesta. Eristevikojen, kosteusvaurioiden ja kylmäsiltojen paikantaminen edellyttää kaksivaiheista lämpökuvausta. RT 14-11239 ohjeistuksen mukaisen mahdollisimman luotettavan lämpökuvauksen suorittamiseksi sisä- ja ulkoilman välisen lämpötilaeron tulee olla vähintään 10 °C, mutta tiiviysmittauslaitteistolla luodun paine-eron avulla ilmanvuotokohtia voidaan paikantaa myös lämpiminä vuodenaikoina.

Kaksi vaiheinen lämpökuvaus

• varmistaa, että rakennus on asumisterveysasetusten suositusten mukainen
• varmistaa rakenteiden liitosten, höyrysulun ja läpivientien tiivistyksien ilmanpitävyyden normaaliolosuhteissa sekä alipaineessa
• paikantaa kylmäsillat ja selvittää puutteet lämmöneristyksissä
• paikantaa kosteus- ja homevauriot

Lämpökuvauksen vaiheet

1. Rakennuksen lähtötietojen toimitus lämpökuvaajalle. Kuvauksen suorittava henkilö tutustuu etukäteen kohteeseen ennen lämpökuvauksen suorittamista.
2. Lämpökuvaus rakennuksen normaalipaineessa. Selvitetään löytyykö rakennuksesta normaali olosuhteissa lämpöä kuluttavia vuotokohtia tai muita ongelmia.
3. Lämpökuvaus, kun rakennus alipaineistetaan liesituulettimella tai erillisellä paineovella. Pienemmät ilmanvuoto- ja ongelmakohdat voivat esiintyä vasta esimerkiksi tuulisella kelillä, jolloin rakennuksen ja ulkoilman välinen paine-ero kasvaa. Koneellinen alipaineistus lämpökuvauksen yhteydessä auttaa niiden paikantamisessa.
4. Asiakkaalle toimitetaan raportti lämpökuvineen todistukseksi rakennuksen laadusta

Yksivaiheinen lämpökuvaus

Yksivaiheinen lämpökuvaus alipaineessa riittää rakennuksen ilmanvuotokohtien paikantamiseen ja sitä voidaan käyttää uudisrakennuksen laadunvarmistukseen tiiviysmittauksen yhteydessä. Yksivaiheinen lämpökuvaus normaalipaineessa riittää suurimpien ilmanvuotokohtien paikantamiseen ja sillä voidaan todeta, täyttääkö rakenteiden pintalämpötilat Asumisterveysasetuksen suositukset.

Taloteknisten laitteiden tutkiminen lämpökuvauksella

Lämpökuvauksella voidaan tutkia esimerkiksi lattialämmitysputkien sijaintia tai ylikuormittuneita sähkökomponentteja. Taloteknisten laitteiden tutkiminen lämpökuvauksella sovitaan aina tapauskohtaisesti. Ole rohkeasti yhteydessä niin kerromme lisää ongelmien paikantamisesta lämpökuvauksella!

LÄMPÖKUVAUS KANNATTAA

Uusille rakennukselle lämpökuvauksesta saatu raportti toimii todistuksen rakennuksen laadusta ja energiatehokkuudesta. Nykyisille rakennuksille lämpökuvaus tuo arvokasta tietoa rakenteiden ja tiivistyksien yleiskunnosta ja toimii osana kuntotutkimusta. Saneerauskohteissa lämpökuvauksella voidaan rakenteita rikkomatta kartoittaa vaadittavien korjaustoimenpiteiden laajuutta.

 

Toteutamme lämpökuvauksia Oulun seudulla ja tarpeen mukaan ympäri Suomen.

close

Piditkö sivuistamme? Kerro siitä muillekin!