Energiakatselmuksella kartoitetaan rakennuksen kokonaisenergiankulutus ja selvitetään toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi. Katselmuksessa selvitetään rakennuksen nykyinen energiankäyttö ja kootaan yhteen tiedot taloteknisistä laitteista, kuten rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto- j automaatiojärjestelmät. Kokonaisenergiankulutuksen selvittämisen jälkeen tehdään ehdotukset energiatehokkuuden parantamista edellyttävistä korjaustoimenpiteistä ja investoinneista. Lisäksi lasketaan arvio investointien takaisinmaksuajasta. Energiakatselmuksesta luodun raportin avulla nähdään rakennuksen todellinen tila energiatehokkuutta ajatelen ja asiantuntijan laatima suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi.

Laadimme energiakatselmuksia pitkällä kokemuksella asiakkaan etuja ajatellen. Kaikki energiakatselmoijamme ovat pätevöityneitä ammattilaisia.

close

Piditkö sivuistamme? Kerro siitä muillekin!